30 Ocak 2012 Pazartesi

30 OCAK

Adolf Hitler’in Nasyonal Sosyalist Partisi Almanya’da yapılan seçimlerde çoğunluğu elde etti. Bunun üzerine Almanya cumhurbaşkanı Hindenburg Adolf Hitleri 30 Ocak 1933 tarihinde başbakan olarak atadı. Böylece Almanya Tarihi yeni bir ivme kazandı ve hızla II.Dünya Savaşına doğru sürüklenmeye başladı.
Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan antlaşmasına ek protokol ile nüfus mübadelesi antlaşması 30 Ocak 1923 tarihinde imzalandı. Mübadelede din esas alınmıştı. Anadolu ve Trakya’da ki İstanbul ve adalar hariç Hıristiyan Rumlar ile Batı Trakya hariç olmak şartı ile Yunanistan’da bulunan Müslüman ahali değiştirilecekti. Antlaşma 1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktı.

27 Ocak 2012 Cuma

27 Ocak

‎3 Kıta 7 Deniz de Yüzyıllarca Adalet ve Hoşgörü ile Hüküm Sürmüş, Tek Düsturu İla-yı Kelimetullah Olmuş, Cihan İmparatorluğu, Ecdadımız Osmanlının Kuruluşunun 713. Yılı Tüm İnsanlığa Kutlu ve Mutlu Olsun !
1880 - Thomas Edison elektrik ampulünün patentini aldı.

23 Ocak 2012 Pazartesi

Hazreti Muhammed’in (Sav) yeğeni,damadı ve ilk Müslümanlardan olan dördüncü İslam halifesi Hazreti Ali sabah namazı için gittiği Kufe camiinde Abdullah İbn Mülcem adlı haricinin saldırısı ile ağır şekilde yaralandı. Bu olaydan birkaç gün sonra aldığı yaranın etkisi ile 23 Ocak 661 günü vefat etti. Bazı kaynaklar ölüm tarihi olarak 24 Ocak gününü kabul ederler.

22 Ocak 2012 Pazar

22 OCAK

Yavuz Sultan selim memluklulara karşı kazandığı Mercidabık zaferinden nihai hedef Mısır’a yönelmişti. Sina çölünü 13 günde geçmeyi başardı. Memluk ordusu Sultan Tumanbay komutasında Ridaniye bölgesinde Osmanlı kuvvetlerini bekliyordu. Hatta Osmanlı Kuvvetlerinin geliş istikametine sabit toplar yerleştirilmişti. Ancak Yavuz zor olanı yaptı ve güneyden dolaşarak Memluk ordusuna beklemediği yönden taarruz ve 22 Ocak 1517’de Ridaniye zaferini kazandı.
Rusya’nın Sen Petersburg şehrindeki işçiler çalışma şartlarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi isteğiyle çarlık sarayı etrafında bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Bu miting ve yürüyüş esnasında Çar II. Nikolay’ın emri ile Rus ordusu 22 Ocak 1905’te işçilerin üzerine ateş açtı. Çak sayıda işçi öldü ve bir çoğu da yaralandı. Bu olaya ‘’kanlı pazar’’ adı verildi. Bu olay Rusya’da ki işçi ve köylü eylemlerinin hız kazanmasına neden oldu.

18 Ocak 2012 Çarşamba

18 OCAK

Yenilen devletlerin durumunu görüşmek ve yapılacak barış anlaşmalarının şartlarını belirlemek için 18 Ocak 1919’da 32 devletin katılımı ile Paris Barış Konferansı toplandı. Konferansta en etkin devletler İngiltere ve Fransa idi. Konferansta ilk olarak Milletler Cemiyeti konusu görüşüldü. Antlaşma şartları belirlenirken Wilson İlkeleri fazla dikkate alınmadı. Bu yüzden ABD uluslararası politikalarla ilgilenmeyi bıraktı. Konferansın Osmanlı Devleti ile ilgili en önemli sonucu ise İzmir ve civarının İngiltere’nin desteği ile Yunanistan’a verilmesi oldu.
1886- Kadınlar, Şukufezar dergisinde “saçı uzun aklı kısa” deyimine karşı mücadele başlattı.

17 Ocak 2012 Salı

17 OCAK

Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin Kuveyt’i işgal etti. Böylece dünya petrol rezervinin %20’si Irak’ın kontrolüne geçmişti. Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyi Irak'tan derhal bu işgale son vermesini aksi durumda kuvvet kullanılacağını bildirdi. ABD öncülüğünde bölgeye bir çok devletin katılımı ile koalisyon gücü gönderildi. Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları 16-17 Ocak 1991 gecesi Irak’a karşı büyük bir hava harekatı başlattı. Böylece körfez savaşı başlamış oldu.

16 Ocak 2012 Pazartesi

16 OCAK

Kemal Reis Osmanlı Donanmasını çağdaşı büyük denizci devletler ile mücadele edebilecek seviyeye getirdi. Endülüslü Müslüman ve Yahudileri Hıristiyan zulmünden kaçırmak için büyük çabalar sarf etti. Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye adlı kitabında amcası Kemal Reis’in 1465 yılında Antilya dediği Amerika’ya gittiğini yazması ilginçtir. Çünkü bu olay Amerika’nın 1492’de ki keşfinden öncedir. Kemal Reis İspanya Seferinden Gelibolu’da ki üssüne dönerken üssün yakınlarında 16 Ocak 1511’de gemisinin batması nedeniyle şehit oldu.

‎1595. Padişah III. Murat, 49 yaşında öldü.

12 Ocak 2012 Perşembe

12 OCAK

Sivas’ta oluşturulan Temsil heyetinin istekleri doğrultusunda Meclis-i Mebusan’ın açılmasına karar verildi. Seçimler yapılarak 12 Ocak 1920 tarihinde Meclis-i Mebusan son kez açıldı. Misak-ı Milli kararlarının alınması üzerine İtilaf Devletleri işgalcileri Meclis_i Mebusan’ı bir daha açılmamak üzere kapattılar.

10 Ocak 2012 Salı

10 OCAK

Eskişehir yönüne doğru saldırıya geçen Yunan ordusu İnönü mevzilerini geçemedi ve 10 Ocak 1921 tarihinde geri çekildi. I.İnönü savaşı olarak tarihe geçen bu savaş TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferi oldu.

10 OCAK

Abbasi Devletinin Türk asıllı Mısır valisi Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulan Tolunoğulları Devletine Abbasiler 10 Ocak 905 tarihinde son verdiler. Kırk yıla yakın devam eden Tolunoğulları devleti Mısır’da ki Türk hakimiyetinin öncüsü olmuşlardır.Tulunoğulları ile başlayan Mısır’da Türk hakimiyeti İhşitler, Eyyubiler, Memluk Devleti ve Osmanlılar ile devam etti.